Zemní a výkopové práce

Společnost CUDO s.r.o. se zabývá zemními a výkopovými pracemi. Zemní a výkopové práce provádíme bagrem s následným odvozem vykopané zeminy.

V rámci služby zemní a výkopové práce Vám společnost poskytuje

  • terénní úpravy rovinných a svažitých terénů
  • sejmutí ornice, rozprostření ornice
  • úpravy komunikací
  • výkopy základů
  • výkopy vodovodních a kanalizačních přípojek